Zprávy z projektu

Každých šest měsíců zveřejňujeme náš informační bulletin. Newsletter č. 5 download and registration.

Přihlaste se k odběru informačního kanálu RSS LIFE LOCAL ADAPT (viz Footer).

European Urban Resilience Forum with participation of LIFE LOCAL ADAPT

Od roku 2013 se v Bonnu každoročně pořádá "European Urban Resilience Forum" (dříve známé jako "Open European Day"). Forum je unikátní platformou pro sdílení a diskutování strategií adaptace na změnu klimatu za účelem zvýšení resilience evropských měst. Jeho klíčovou charakteristikou je vysoká interaktivita. 

Tento rok bylo Forum zaměřeno především na menší obce. V Evropské unii je jich desítky tisíc, přičemž měst nad 50,000 obyvatel je okolo 800. Dostupnost lidských i finančních zdrojů a způsob správy malých obcí se v porovnání s těmi většími značně liší. V jedné z devíti sekcí byly přiblíženy obtíže adaptačního plánování v menších obcích, jejich specifické potřeby a možná řešení. Kromě italské obce Urbino se sekce zúčastnily také dvě partnerské obce LIFE LOCAL ADAPT: německý Coswig a rakouský Weiz.

Více informací je dostupných na Urban Resilience Forum 2019: Domovská stránka, Twitter

LIFE LOCAL ADAPT na Evropské konferenci o přizpůsobení se změně klimatu - ECCA 2019

V pořadí 4. Evropská konference o přizpůsobování se změně klimatu (ECCA 2019) proběhla 28.-31. května v Lisabonu. Cílem ECCA je podpořit komunikaci a sdílení poznatků o různých aspektech adaptace na změnu klimatu mezi vědci, politiky a odborníky, hledat vhodná řešení a inspiraci.

Projekt LIFE LOCAL ADAPT byl představen v rámci speciální sekce, věnované pouze projektům LIFE. V této sekci byly představeny kromě LLA i 4 další projekty LIFE, včetně výsledků jejich práce v oblasti adaptace na změnu klimatu. Do budoucna je plánováno udržování kontaktu mezi týmy všech těchto projektů a vzájemná výměna zkušeností. Výsledky práce jednotlivých projektových partnerů LLA byly představeny také jako příspěvky v dalších sekcích konference a na posterech. Zkušenosti ze všech projektových regionů se spoluprací s obcemi, s aplikací různých metod podpory adaptace a s informačními platformami se tak dostaly k účastníkům konference hned z několika zdrojů.

Projekty představené na sekci "EU LIFE Programme: Supporting integration and co-production of climate change adaptation in small and medium-sized municipalities across the EU", ECCA 2019:

LIFE LOCAL ADAPT: Challenges for small and medium-sized municipalities to adapt to climate change in four European regions

life adaptate: Supporting commitment of the European municipalities, Spain

LIFE MASTER ADAPT: MAinSTreaming Experiences at Regional and local level for ADAPTation to climate change, Italy

RadomKlima: New approach to climate change adaptation in Radom based on the presently conducted LIFE project, Poland

Life-Good Local Adapt: Facilitating good adaptation in urban areas of small and medium-sized municipalities of the Basque Country, Spain

Více informací o ECCA 2019: Domovská stránka konference, Youtube

Erosion protection on agricultural land - Workshop, 14.08.2018 in Nossen (Saxony, Germany)

Další informace (k dispozici pouze v němčině)

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information