Partneři

CzechGlobe

Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., (ÚVGZ)

ÚVGZ je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence zkoumající pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení probíhající globální změnu a její dopad na atmosféru, biosféru a lidskou společnost.

Předmětem výzkumu jsou zejména vývoj klimatu a jeho budoucí scénáře, uhlíkový cyklus a dopady měnících se podmínek na produkci a biologickou rozmanitost ekosystémů a dopady na rozvoj a chování společnosti.

Nedílnou součástí  CzechGlobe jsou aktivity směřující k rozvoji  inovačních technologických postupů, návrhům opatření pro adaptaci  a   vzdělávací činnost.

Převážná část moderní vědecko-výzkumné infrastruktury byla vybudována z prostředků EU v rámci projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace „CzechGlobe – Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu“.

ÚVGZ je nástupnickou institucí Centra výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., a navazuje tak na 25 letou tradici základního výzkumu problematiky globální změny, uhlíkového cyklu a ekofyziologie produkčních procesů rostlin.

Web

www.czechglobe.cz

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information